• Bơm nước tsurumi

Bơm cánh cắt

Bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi C Series, nhập khẩu Tsurumi Nhật Bản, chuyên dùng bơm nước thải chứa sợi rắn, chất sơ, xử lý chất thải môi trường.

Bơm Tsurumi TOS50C2.75S

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS50C2.75

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS100C43.7

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS100C42.2

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS80C21.5

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS80C41.5

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS100C45.5

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS100C411

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS100C415

Giá: Liên hệ

Bơm Tsurumi TOS100C47.5

Giá: Liên hệ

Gọi ngay [X]